Fri06142024

Last update09:02:06 PM GMT

Back Tin tức Microsoft Việt Nam Phó chủ tịch Microsoft thảo luận về an ninh mạng với Bộ công an

Phó chủ tịch Microsoft thảo luận về an ninh mạng với Bộ công an

Trong buổi tiếp của Bộ Công an, Phó Chủ tịch Microsoft Mark Day cũng thông báo về những thành công, hiệu quả của Tập đoàn trong thời gian qua, khẳng định những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn là thực chất.

Phó chủ tịch Microsoft thảo luận về an ninh mạng với Bộ công an

Buổi chiều ngày 29/3/2016 tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Mark Day, Phó Chủ tịch Tập đoàn Microsoft và đoàn công tác nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, Thứ trưởng Tô Lâm đã bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác của các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam với Tập đoàn Microsoft trong thời gian gần đây.

Trong buổi gặp gỡ này, hai bên đã thảo luận về vai trò của ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, sản xuất, kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Sự nhất trí này là một lần nhắc lại về tiềm năng hợp tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin giữa Bộ Công an với Microsoft. Mới cách đây chưa lâu vào ngày 23/11/2015, trong buổi buổi tiếp ông Jean Philippe Courtois, Chủ tịch Microsoft International, Thứ trưởng Tô Lâm đã phát biểu mong muốn Microsoft sẽ đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp với Bộ Công an Việt Nam, tích cực việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật, CNTT, an ninh thông tin, an ninh mạng để góp phần phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Mark Day sang thăm Việt Nam đã thông báo về những thành công, hiệu quả của Tập đoàn trong thời gian qua, khẳng định những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn Microsoft là thực chất, hiệu quả và có dấu ấn ghi nhận. Hai bên mong muốn, trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác, tích cực triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất về CNTT, an ninh thông tin, an ninh mạng.

CHÚ Ý: để Cập nhật các thông tin mới được Tư vấn Hỗ trợ và nhận Key Download mới nhất của phần mềm Windows này hãy Tham gia nhóm Facebook tại đây


Theo Anh Hào