Thu02222024

Last update09:02:06 PM GMT

Back Win 8.1 Windows 8.1 Bản quyền Kiểm tra Win bản quyền bằng Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool - MGADiag.exe

Kiểm tra Win bản quyền bằng Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool - MGADiag.exe

Kiểm tra Win bản quyền bằng Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool - MGADiag.exeMGADiag.exe (Microsoft Genuine Advantage Diagnostic) là công cụ do Microsoft phát hành cho phép bạn kiểm tra trạng thái bản quyền của phiên bản Windows và Office trên máy tính. Ngoài ra, công cụ này cũng tập hợp các thông tin hữu ích khác của Key bản quyền Windows như: mã bản quyền (Product Key), phiên bản Windows (Product ID) của Key bản quyền, trạng thái của Key (Validity Code), loại Key (OEM, FPP hay OLP), số lượng máy đã sử dụng (MAK Volume Activation)...

Kiểm tra Win bản quyền bằng Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool - MGADiag.exe

Trước đây, chúng ta thường kiểm tra tình trạng bản quyền của máy bằng cách vào Start Menu -> Run rồi gõ lệnh "%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a". Nếu có thông báo “Windows is already Activated” thì Windows đã có bản quyền, ngược lại, nếu máy tính chưa có bản quyền sẽ bắt chúng ta phải đăng ký kích hoạt. Tuy nhiên, cách kiểm tra này không thực sự chính xác bởi trên các phiên bản Windows bị “bẻ khóa” cũng cho thông báo “Windows is already Activated”

Để kiểm tra tình trạng bản quyền chính xác của máy tính, chúng ta sử dụng công cụ Windows Genuine Advantage Diagnostic do chính Microsoft phát hành. Các bạn thực hiện theo các bước sau:

Kiểm tra Win bản quyền bằng Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool - MGADiag.exe

 • Tải về công cụ Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool tại đây:

Download Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool
Download Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool (máy chủ dự phòng)

 • Chạy công cụ vừa tải về, sau đó bấm nút "Continue" để thực hiện xử lý thu thập dữ liệu
 • Dữ liệu bản quyền Windows được hiển thị tại cửa sổ "Validation info"
 • Lưu ý: trước khi chạy công cụ kiểm tra, bạn hãy chắc chắn ngày giờ của máy là chính xác, nếu ko sẽ bị báo lỗi

Giải thích các từ chuyên môn trong Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool :

 • Validation status: nếu là "Genuine" thì máy đã được kích hoạt bản quyền, nếu là "Not Activated" là chưa có bản quyền
 • Validation Code: tương tự như trên, nếu là "0" thì máy đã được kích hoạt bản quyền, nếu là "1" là chưa có bản quyền
 • Product Key: mã Key bản quyền Windows gồm 25 ký tự được sử dụng để kích hoạt trên máy
 • MAK Count (Multiple Activation Key): kiểm tra số lượng máy đã sử dụng Key này
 • Product ID: mã sản phẩm Windows
 • Product ID Type: chủng loại Key OEM, FPP hay OLP và số lượng máy sử dụng
 • Windows OS version: phiên bản version hệ điều hành trên máy
 • Product Name: tên sản phẩm hệ điều hành Windows

Tham khảo các công cụ check Key Windows:

CHÚ Ý: để Cập nhật các thông tin mới được Tư vấn Hỗ trợ và nhận Key Download mới nhất của phần mềm Windows này hãy Tham gia nhóm Facebook tại đây


Theo WinBanQuyen.Com