Wed09292021

Last update09:02:06 PM GMT

Back Win XP Thủ thuật Windows XP Hướng dẫn cách fix lỗi Windows XP 32bits không nhận đủ 4GB RAM

Hướng dẫn cách fix lỗi Windows XP 32bits không nhận đủ 4GB RAM

Hướng dẫn cách fix lỗi Windows XP 32bits không nhận đủ 4GB RAMThông thường khi bạn sử dụng Win XP thì khoảng 1GB Ram là cũng đã thấy chạy OK rồi, nhưng đối với các bạn chạy các tác vụ lớn như đồ họa, Game thì muốn nâng cấp lên Ram 4GB nhưng khi kiểm tra thì không thấy được nhận đầy đủ. Vậy thì làm sao đây?

Hướng dẫn cách fix lỗi Windows XP 32bits không nhận đủ 4GB RAM

Win 32bit cũng chỉ nhận tối đa 3.5 GB Ram mà thôi, chỉ khi nào bạn nâng cấp lên phiên bản 64 bit thì mới nhận đủ Ram (64 bit hỗ trợ tới 128 GB Ram). Để khắc phục tình trạng trên mà không cần phải cài lại Windows bản 64 bit (vì 64 bit không hỗ trợ Update từ 32 bit lên, bạn phải xoá bản 32bit đi, và cài bản 64 bit vào, rất mất thời gian)

Vì vậy, để Win XP 32 bit nhận đủ 4GB Ram, bạn vào thư mục gốc C:\Boot.ini, chỉnh lại file Boot.ini với nội dụng như sau:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windo ws Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE

Lúc đầu khi bạn cài lên chỉ nhận có <3,5G Ram, sau khi chỉnh Boot.ini, thêm cái /PAE vào thì lên đc 4GB. Tham số /PAE là Physical Address Extension, cho phép hầu hết các hệ điều hành 32 bit có thể nhận được bằng hoặc hơn 4GB RAM.

Ví dụ: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE

Bootcfg Command: bootcfg /raw "/pae" /A /ID 1

Cách trên hỗ trợ các hệ điều hành sau và khả năng tăng bộ nhớ vật lý mở rộng hỗ trợ với PAE:

  • Windows 2000 Advanced Server 8 GB of physical RAM
  • Windows 2000 Datacenter Server: 32 GB of physical RAM
  • Windows XP (all versions): 4 GB of physical RAM*
  • Windows Server 2003 (and SP1), Standard Edition: 4 GB of physical RAM*
  • Windows Server 2003, Enterprise Edition: 64 GB of physical RAM
  • Windows Server 2003, Datacenter Edition: 64 GB of physical RAM
  • Windows Server 2003 SP1, Enterprise Edition: 64 GB of physical RAM
  • Windows Server 2003 SP1, Datacenter Edition: 128 GB of physical RAM

CHÚ Ý: để Cập nhật các thông tin mới được Tư vấn Hỗ trợ và nhận Key Download mới nhất của phần mềm Windows này hãy Tham gia nhóm Facebook tại đây


Theo Microsoft